بایگانی‌های تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی - معیار

امنیت و تمامیت ارضی را ضمانت کرد

بزودی
قسمت -2 اضافه شد
HD

عظمت پیشرفت های چهل ساله ی ایران

بزودی
قسمت 1 اضافه شد
HD

تقابل اسلام و استکبار

بزودی
قسمت 2 اضافه شد
HD

جمهوریت و اسلامیت

بزودی

هیچ تجربه ای در برابر ما وجود نداشت

بزودی
HD

سرگذشت چهل‌ساله انقلاب اسلامی – همه چیز علیه ما بود

بزودی

ظرفیتهای مهم کشور برای گام دوم انقلاب – فرصت های مادی ایران

بزودی

ظرفیّتهای مهم کشور در گام دوم انقلاب – نیروی انسانی مستعد و کارآمد

بزودی