• بازی بنزین

در اولین نشست تحلیل رویداد های سیاسی اجتماعی با نام گفتار ها و ره یافت های موسمی “مکث” مسائل پیش آمده پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت با حضور «دکتر محمدصادق کوشکی» کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در موسسه فرهنگی، هنری و رسانه ای مورد بررسی قرار گرفت. در این رویداد دکتر محمدصادق کوشکی در خصوص گزینه های پیش روی مقام معظم رهبری در اتفاقات اخیر با طرح این سؤال که اگر رهبری در خصوص

دیدگاه های بازی بنزین
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.