• ظرفیّتهای مهم کشور در گام دوم انقلاب – نیروی انسانی مستعد و کارآمد

تبیین تصویری بیانیه مهم گام دوم انقلاب اسلامی . ظرفیّتهای مهم کشور برای گام دوم انقلاب: نیروی انسانی مستعد و کارآمد: ۳۶ میلیون نفر در سنین میانه‌ی ۱۵ و ۴۰ سالگی * حدود ۱۴ میلیون نفر دارای تحصیلات عالی * رتبه‌ی دوّم جهان در دانش‌آموختگان علوم و مهندسی * وجود انبوه جوانان با روحیه‌ی انقلابی و آماده‌ی تلاش جهادی * وجود جوانان محقّق مشغول به آفرینشهای علمی و فرهنگی و صنعتی و ..

دیدگاه های ظرفیّتهای مهم کشور در گام دوم انقلاب – نیروی انسانی مستعد و کارآمد
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
برای آزادی
بزودی
ظرفیتهای مهم کشور برای گام دوم انقلاب – فرصت های مادی ایران
درحال پخش