• میدان داران اغتشاشات و بهانه بنزین

در این شماره از روزنامه دیواری(۱)، معیار به معرفی میدان داران اغتشاشات دور و نزدیک میپردازد و به این سوالات پاسخ میدهد: آیا اراذل و اوباش با سرویس های اطلاعاتی در ارتباطند؟ آیا می دانید شباهت ها و تفاوت های یک انقلاب واقعی و اغتشاشات نارنجکی برساخته از سرویس های امنیتی چیست؟ آیا تا کنون سوپر قهرمان های پفکی را از نزدیک دیده اید؟ آیا می دانید در اغتشاشات چه نقشی به آنها داده می شود ؟ ____________________________________ اعتراض و انقلاب از طرفی خیلی شبیه اند و از جهتی خیلی متفاوت، لازمه اعتراض داشتن جسارت

دیدگاه های میدان داران اغتشاشات و بهانه بنزین
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
بازی بنزین
بزودی
ائتلاف برای اغتشاش
درحال پخش