• عظمت پیشرفتهای ایران


 

عظمت پیشرفتهای ایران

 

بیانات در دیدار مردم تبریز، مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶

 

انقلاب یک جریان است، همه جا همینجور است؛ یک جریان است، یک حادثه نیست، لکن این جریان در بسیاری از جاها در وسط راه متوقف میشود.

به تاریخ انقلابهای گوناگون، انقلابهای بزرگ نگاه کنید؛ وسط راه متوقف میشوند. یک عده‌ای به یک پیروزی میرسند، دل خوش میکنند، از مردم فراموش میکنند، مردم یواش‌یواش صحنه را رها میکنند؛ تمام میشود. انقلاب کبیر فرانسه که در قرن هیجدهم – اواخر قرن هیجدهم – شروع شد، در اوائل و اول قرن نوزدهم زایل شده بود، از بین رفته بود، چیزی ازش باقی نمانده بود. علیه سلطنت دیکتاتوری قیام کردند، سلطنت را زائل کردند، بعد از حدود پانزده سال، یک پادشاه مقتدر مستبد دیگری به نام ناپلئون بناپارت آمد سر کار. دهها سال اینها گرفتار بودند، بعد یواش‌یواش، بتدریج توانستند یک جوری خودشان را از بخشی از آن مسائل کنار بکشند. انقلابها نمیمانند؛ نیمه‌کاره رها میشوند؛ چون ایمان نیست؛ چون آن عروه‌ی وثقی نیست.

عظمت پیشرفتهای ایران

این انقلاب در بین مردم ما ماند و روز به روز شادابتر شد و کارائی خودش را روز به روز بیشتر نشان داد.

مقام معظم رهبریگام دوم انقلاب اسلامی  در بیانات مقام معظم رهبری

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:
گالری تصاویر

دیدگاه های عظمت پیشرفتهای ایران
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این پست ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
رضوانه، روایتی دردناک از شکنجه زنان
حق تقدم اولویت ها
روز نیروی هوایی
پرواز، بال در بال فرشتگان
مایۀ ریزش در مجموعه گام دوم انقلاب اسلامی
مایه ریزش – گام دوم انقلاب اسلامی
برد مقاومت | مجموعه گام دوم انقلاب اسلامی
برد مقاومت مجموعه گام دوم
مهره های سوخته گام دوم انقلاب اسلامی ایران در محموعه 24 قسمتی موشن گرافیک بیانات رهبری در تلویزیون اینترنتی معیار
مهره های سوخته
وسعت بینش در مجموعه گام دوم
وسعت بینش گام دوم انقلاب
پیشران پیشرفت در مجموعه موشن گرافیک گام دوم مجموعه 24 قسمتی موشن گرافیک
بیانیه گام دوم، موتور پیشران کشور
مدافع مقتدر
مدافع مقتدر – همه چیز علیه ما بود