• رسالت دانشگاه و روحانی (خط امام )


اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

دیدگاه های رسالت دانشگاه و روحانی (خط امام )
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این پست ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
خط امام – دانشجویان از نگاه امام تقویت ایمان خویش
درحال پخش
خط امام – خودیابی و خودباوری
بزودی
خط امام – دانشگاه مرجع اداره کشور
بزودی
خط امام – رسالت دانشگاه
بزودی
اسنقلال ملت تابع تربیت های دانشگاهی
بزودی
رسالت دانشگاه خروج از وابستگی
بزودی
خط امام ( رسالت دانشگاه : نجات از غرب زدگی)
درحال پخش
رسالت دانشگاه تربیت انسان مومن ( خط امام )
درحال پخش