• دو اصل حاکم بر انجمن های اسلامی دانشگاه ( موشن گرافی امام خمینی)اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:
گالری تصاویر

دیدگاه های دو اصل حاکم بر انجمن های اسلامی دانشگاه ( موشن گرافی امام خمینی)
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این پست ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
امام و پیروزی ملت ( موشن گرافیک خط امام )
امام و رمز پیروزی (موشن گرافی خط امام )
خط امام: رسالت دانشگاه خودباوری و استقلال
خط امام – دانشجویان از نگاه امام تقویت ایمان خویش
خط امام – خودیابی و خودباوری
خط امام – دانشگاه مرجع اداره کشور
خط امام – رسالت دانشگاه
اسنقلال ملت تابع تربیت های دانشگاهی
رسالت دانشگاه خروج از وابستگی
خط امام ( رسالت دانشگاه : نجات از غرب زدگی)
رسالت دانشگاه و روحانی (خط امام )
رسالت دانشگاه تربیت انسان مومن ( خط امام )