• اسنقلال ملت تابع تربیت های دانشگاهی

  • محصول : ایران

imam khomeini


استقلال یک کشور بستگی به نوع تربیت دانشگاهی دارد

و باید دانشگاه آگاه باشد، توجه داشته باشد به این نقشه ها و جوان های عزیز دانشگاهی ما، اینها توجه داشته باشند به این مسایل، که از دانشگاه است که می شود یک ملتی اصلاح بشود و از دانشگاه است که می تواند یک ملتی به تباهی کشیده بشود. این دانشگاه و تربیت دانشگاهی است که جوان های ما را یا طرف غرب می کشد یا طرف شرق می کشد و آنها را از خودشان تهی می کند و وجهه آنها را متوجه به غرب و شرق می کند ، تا این که غلبه کند و تمام جهات ایران را و شرق را و تمام بلاد مسلمین را از بین ببرد یا غرب غلبه کند و همه فرهنگ و چیزهای دیگری را از ما بگیرند و به جای آن یک مغز شرقی یا یک مغز غربی بنشانند و ملت ما را به تباهی بکشند .

لکن بحمدالله ملت ما بیدار شده است و ملت ما اجازه این اموری که به نفع شرق است یا به نفع غرب است نمی‍دهد و ملت ما توجه پیدا کرده است به این که از دانشگاه است که می‍تواند یک کشوری کشور مستقل باشد و از دانشگاه است که می‍تواند یک کشوری کشور وابسته باشد.

برای دیدن موضاعات مرتبط از این صفحه دیدن نمایید

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:
گالری تصاویر

دیدگاه های اسنقلال ملت تابع تربیت های دانشگاهی
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این پست ابتدا وارد شوید.